48 uurs Meco Metal werfservice.

Binnen Meco metal hebben we alle aandacht gegeven aan mogelijke herstellingen op de werf. Intern hebben we nagenoeg altijd iemand om op afstand een snelle herstelling te kunnen realiseren. “Onze Jaak” staat paraat en hij voert het nodige herstel uit. Oorzaak en gevolg bespreken we later met onze klanten! Eerst oplossen, dan oorzaken bepalen.