De vele investeringen en het gekwalificeerd personeel met lascoördinators en lasingenieurs hebben onder meer geresulteerd in de promotie naar Executieklasse 3 per januari 2021.
Ter gelegenheid hiervan is Harry Seijkens, zaakvoerder van Meco Metal, geïnterviewd voor het blad Beton- en Staalbouw.
Zie hierbij het artikel.