Bij een nieuw bedrijf hoort een nieuw logo. Het proces dat de leiding van Meco Metal hiervoor heeft gekozen is transparant geweest. Het design moest aan deze voorwaarden voldoen:

• Stoer, passend bij een metaalbedrijf
• Robuust, zoals de staalconstructies
• Internationaal herkenbaar als staal leverancier
• Voorkeur voor blauw

7 Verschillende variaties werden uitgewerkt, telkens met bovenstaande criteria in het achterhoofd. Uit de 7 verschillende variaties is een shortlist van 3 keuzes gemaakt.
Middels een stemming, waarbij het gehele personeel van Meco Metal zijn voorkeur heeft kunnen uitspreken, is uiteindelijk gekozen voor bijgaand logo.

We zijn trots het logo te presenteren:

Directie en medewerkers Meco Metal
Weg op Bree 125
3670 Meeuwen

T: +32 (0)11 79 02 02
F: +32 (0)11 79 24 28
E: info@mecometal.be