Staalconstructies volledig op maat? Met Meco Metal kiest u voor een zorgeloos productieproces →

Duurzaam inkoopbeleid

Bij Meco Metal zijn we toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid in al onze activiteiten, inclusief onze inkooppraktijken. Met ons duurzaam inkoopbeleid streven we ernaar om een positieve sociale en milieu-impact te creëren in onze toeleveringsketen en bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Milieucriteria:

  • We geven de voorkeur aan leveranciers die aantoonbaar streven naar milieuvriendelijke producten en processen.
  • We moedigen, indien technisch en economisch haalbaar, het gebruik van duurzame materialen aan, zoals gerecycleerde of secundaire grondstoffen en materialen met een lage milieu-impact.
  • Leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke milieunormen en voorschriften en zich inzetten voor continue verbetering van hun milieuprestaties.

Sociale Criteria:

  • We eisen dat onze leveranciers zich houden aan alle relevante arbeidsnormen en -wetten, inclusief eerlijke arbeidsomstandigheden, gelijke kansen en respect voor arbeidsrechten.
  • We verwachten dat leveranciers een veilige en gezonde werkomgeving bieden voor hun werknemers, en dat ze zich inzetten voor het welzijn van hun medewerkers.

Verbetering van Prestaties:

  • Bij niet-naleving van dit beleid, zal Meco Metal de betreffende leverancier verzoeken om verbeteringsmaatregelen te treffen om aan de gestelde eisen te voldoen.
  • We zullen samenwerken met leveranciers om ondersteuning en begeleiding te bieden bij het verbeteren van hun prestaties op het gebied van duurzaamheid.
  • Als herhaalde niet-naleving optreedt, behouden we ons het recht voor om de zakelijke relatie met de leverancier te beëindigen.